Polityka prywatności

Zapewniamy naszym Klientom pełne poszanowanie ich prywatności oraz ochronę pozyskanych danych osobowych.

 

Co to są "dane osobowe"?

Za dane osobowe uważa się wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej, np. imię i nazwisko, numer telefonu, adres poczty elektronicznej, czy też adres do doręczenia zrobionych w naszym sklepie zakupów.

 

Kto jest administratorem danych osobowych?

Administratorem danych osobowych, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane zbierane dane osobowe jest sklep internetowy zoonari, którego właścicielem jest Dike Błocka prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Dike Błocka "KVS", wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki na podstawie przepisów ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, pod numerem NIP 883-159-11-08, REGON 891558315, z siedzibą w Kłodzku przy ul. Warty 58.

Co oznacza "przetwarzanie danych osobowych"?

Przetwarzanie danych osobowych oznacza wszelkie czynności i operacje wykonywane na danych osobowych, np. ich przechowywanie, analizowanie czy wykorzystywanie na potrzeby świadczonych przez nas usług.

 

Jaki jest cel przetwarzania danych osobowych?

Przetwarzamy powierzone nam dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do realizacji umowy zawartej w związku z dokonaniem transakcji w sklepie zoonari. Pozyskiwanie danych, a następnie ich przetwarzanie jest konieczne zarówno przy zakupach z rejestracją, jak i bez rejestracji.

Przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania danych również dla celów podatkowych i rachunkowych.

Przetwarzamy również dane osobowe na podstawie prawnie uzasadnionego interesu sklepu zoonari:

  • zapewnienie obsługi usług płatniczych
  • zapewnienie bezpieczeństwa usług świadczonych drogą elektroniczną, w tym przeciwdziałanie oszustwom i nadużyciom
  • prowadzenie analizy pod kątem funkcjonalności sklepu, poprawności działania czy oszacowania głównych zainteresowań i potrzeb użytkowników witryny.
  • obsługa zapytań otrzymywanych przez formularz kontaktowy, również w sytuacji, gdy nie ma to powiązania z realizacją zamówienia.
  • prowadzenie analizy statystycznej i marketingowej
  • archiwizowanie danych wynikające z przepisów prawa

 

Czy podanie danych osobowych jest konieczne?

Wymagamy podania danych osobowych niezbędnych do rejestracji i założenia konta, a także w związku z każdą zawieraną transakcją dokonaną w sklepie zoonari bez uprzedniej rejestracji, w celu zawarcia i realizacji umowy.

 

Czy powierzone do sklepu dane są bezpieczne?

Dane osobowe Klientów przechowujemy na serwerach zapewniających ich pełne bezpieczeństwo. Dostęp do bazy danych posiadają jedynie uprawnieni pracownicy Sklepu.

Procesorem danych jest firma hostingowa, odpowiedzialna za zabezpieczenia administracyjne, techniczne i fizyczne przechowywanych danych, służące ich ochronie przed przypadkowym, niezgodnym z prawem lub niuprawnionym ich zniszczeniem, utratą, przeróbką, ujawnianiem, użyciem lub dostępem do nich.

 

Jakie są prawa Klienta wobec sklepu w zakresie przetwarzanych danych osobowych?

Każdy Klient, który przekazał nam swoje dane osobowe ma pełną możliwość dostępu do swoich danych w celu ich weryfikacji, modyfikacji, ograniczenia ich przetwarzania lub też żądania ich usunięcia, prawo do ich przenoszenia, niepodleganiu zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

 

Kiedy można wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych?

Sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych można wyrazić, jeśli dane te przetwarzane są na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw uzasadniony jest przez szczególną sytuację.

 

Gdzie można wnieść skargę na niewłaściwe przetwarzanie danych osobowych?

Skargę na niewłaściwe przetwarzanie danych osobowych można wnieść do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Danych Osobowych (adres: Generalny Inspektor Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

 

Jak długo przechowywane są dane osobowe?

Dane osobowe pozyskane w związku z dokonaniem transakcji bez rejestracji przechowywane są przez okres niezbędny do realizacji danej transakcji oraz przez czas w jakim możliwe jest dochodzenie roszczeń w związku z wykonaniem umowy zawartej poprzez transakcję.

Dane mogą być przechowywane również dla celów statystycznych i archiwizacyjnych przez dłuższy okres czasu.

Dodatkowo dane muszą być zachowane i przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa do celów księgowych i podatkowych, w celu udokumentowania spełnienia wymagań prawnych, w tym umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne.

 

Komu udostępniane są pozyskane dane osobowe?

Sklep nie przekazuje, nie sprzedaje ani nie użycza zgromadzonych danych osobowych Klientów osobom trzecim, chyba że wynika to z umowy lub dzieje się to za wyraźną zgodą lub na życzenie Klienta albo na żądanie uprawnionych na podstawie prawa organów państwa w związku z toczącymi się postępowaniami.

Ze względu na konieczność zapobiegania wykonywania pewnych funkcji przez roboty internetowe, stosujemy mechanizm Google reCAPTCHA. Z tego względu pobierany adres IP może zostać przekazany Google Inc.

 

Czy pozyskane dane przekazujemy do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego?

Pozyskane dane osobowe są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LCC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 

Profilowanie i przetwarzanie automatyczne

Tak, jak większość sklepów internetowych korzystamy z plików cookies. Pliki te są zapisywane na komputerze Klienta przez nasz serwer i dostarczają danych statystycznych o aktywności Klienta, w celu dobrania naszej oferty do jego indywidualnych potrzeb i gustów. Klient w każdej chwili może wyłączyć w swojej przeglądarce internetowej opcję przyjmowania cookies, choć musi mieć świadomość, że w niektórych przypadkach odłączenie tych plików może wpłynąć na utrudnienia w korzystaniu z oferty naszego Sklepu.

Przetwarzanie automatyczne obejmuje również informację o adresie IP, korzystanie z pikseli śledzących oraz identyfikacji przeglądarki oraz numeru identyfikacyjnego urządzenia mobilnego.

 

Przesyłanie dodatkowych informacji promocyjnych i marketingowych

Materiały reklamowo - promocyjne wysyłamy Klientom jedynie wówczas, gdy wyrazili na to zgodę. Dotyczy to w szczególności informacji o aktualnych promocjach, indywidualnych rabatach i nowościach w naszym sklepie. Materiały te dotyczą wyłącznie oferty naszego Sklepu.

 

Ograniczenie odpowiedzialności

Pragniemy zwrócić uwagę, że jeżeli na stronie internetowej naszego sklepu zamieszczamy linki prowadzące do innych, nieadministrowanych przez nas stron internetowych, to nie możemy odpowiadać ani za zawartość tychże stron, ani za stopień ochrony prywatności realizowany przez administratorów tych stron.

 

Jak uzyskać więcej informacji o przetwarzanych przez nas danych osobowych?

W celu uzyskania dodatkowych informacji należy napisać na adres biuro@zoonari.pl bądź na adres pocztowy: Dike Błocka "KVS" ul. Warty 58, 57-300 Kłodzko, z dopiskiem "zoonari".

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy od home.pl